Sơn Tùng M-TP Official
 Sơn Tùng M-TP | Tiến Lên Việt Nam Ơi! | Bản Chính Thức

Sơn Tùng M-TP | Tiến Lên Việt Nam Ơi! | Bản Chính Thức

3minute 38seconds 2699178 Lượt xem
 VIRAL CLIP - MỘT NĂM MỚI BÌNH AN | SƠN TÙNG M-TP

VIRAL CLIP - MỘT NĂM MỚI BÌNH AN | SƠN TÙNG M-TP

4minute 13seconds 36873502 Lượt xem
 Buông Đôi Tay Nhau Ra | OFFICIAL MUSIC VIDEO | Sơn Tùng M-TP

Buông Đôi Tay Nhau Ra | OFFICIAL MUSIC VIDEO | Sơn Tùng M-TP

4minute 50seconds 73265525 Lượt xem
 NƠI NÀY CÓ ANH | OFFICIAL MUSIC VIDEO | SƠN TÙNG M-TP

NƠI NÀY CÓ ANH | OFFICIAL MUSIC VIDEO | SƠN TÙNG M-TP

4minute 39seconds 171847345 Lượt xem
 LẠC TRÔI (TRIPLE D REMIX) | 360 DEGREE MV |  SƠN TÙNG M-TP

LẠC TRÔI (TRIPLE D REMIX) | 360 DEGREE MV | SƠN TÙNG M-TP

4minute 21seconds 3441544 Lượt xem
 LẠC TRÔI | PIANO VERSION | SƠN TÙNG M-TP

LẠC TRÔI | PIANO VERSION | SƠN TÙNG M-TP

2minute 49seconds 2105375 Lượt xem
 Âm Thầm Bên Em | OFFICIAL MUSIC VIDEO | Sơn Tùng M-TP

Âm Thầm Bên Em | OFFICIAL MUSIC VIDEO | Sơn Tùng M-TP

14minute 10seconds 56525209 Lượt xem
 Thái Bình Mồ Hôi Rơi - Sơn Tùng M-TP

Thái Bình Mồ Hôi Rơi - Sơn Tùng M-TP

5minute 20seconds 466855 Lượt xem
 CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 1 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 1 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

3minute 26seconds 705509 Lượt xem
 M-TP OFFICIAL ALBUM & FANSIGN IN HANOI | SƠN TÙNG M-TP

M-TP OFFICIAL ALBUM & FANSIGN IN HANOI | SƠN TÙNG M-TP

3minute 18seconds 360872 Lượt xem
 M-TP OFFICIAL ALBUM & FANSIGN IN HCM | SƠN TÙNG M-TP

M-TP OFFICIAL ALBUM & FANSIGN IN HCM | SƠN TÙNG M-TP

3minute 51seconds 418397 Lượt xem
 ALBUM M-TP | SƠN TÙNG M-TP | TRAILER

ALBUM M-TP | SƠN TÙNG M-TP | TRAILER

1minute 11seconds 1726715 Lượt xem
 Sơn Tùng M-TP | Không Còn Mùa Thu

Sơn Tùng M-TP | Không Còn Mùa Thu

1minute 41seconds 251960 Lượt xem
 CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 2 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 2 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

3minute 48seconds 305826 Lượt xem
 Lạc Trôi | Making MV | Sơn Tùng M-TP

Lạc Trôi | Making MV | Sơn Tùng M-TP

9minute 50seconds 4083317 Lượt xem
 Nắng Ấm Xa Dần - Sơn Tùng M-TP

Nắng Ấm Xa Dần - Sơn Tùng M-TP

3minute 13seconds 249155 Lượt xem
 LẠC TRÔI | OFFICIAL MUSIC VIDEO | SƠN TÙNG M-TP

LẠC TRÔI | OFFICIAL MUSIC VIDEO | SƠN TÙNG M-TP

4minute 33seconds 173840715 Lượt xem
 CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 3 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

CHẠM TỚI GIẤC MƠ PHẦN 3 | SƠN TÙNG M-TP | COMING SOON

3minute 55seconds 407889 Lượt xem
 UNBOXING ALBUM m-tp M-TP | SƠN TÙNG M-TP

UNBOXING ALBUM m-tp M-TP | SƠN TÙNG M-TP

3minute 28seconds 392650 Lượt xem
 Sơn Tùng M-TP - Chắc Ai Đó Sẽ Về

Sơn Tùng M-TP - Chắc Ai Đó Sẽ Về

5minute 16seconds 7250725 Lượt xem