Vietnam GameTV
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 3 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 3 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

15minute 20seconds 61799 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 7 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 7 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

10minute 50seconds 80165 Lượt xem
 C1T1 4vs4 Random GameTV vs BiBi Club Ngày 22 11 2017

C1T1 4vs4 Random GameTV vs BiBi Club Ngày 22 11 2017

11minute 50seconds 42317 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 3 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 3 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30-12-2017

15minute 13seconds 55050 Lượt xem
 AOE Việt Trung 2015, CK Solo Random, Chim Sẻ Đi Nắng vs Vô Thường 14 11 2015 T7

AOE Việt Trung 2015, CK Solo Random, Chim Sẻ Đi Nắng vs Vô Thường 14 11 2015 T7

15minute 52seconds 189141 Lượt xem
 Phỏng vấn ShenLong và Chim Sẻ Đi Nắng sau trận chung kết solo assyrian [www.gametv.vn]

Phỏng vấn ShenLong và Chim Sẻ Đi Nắng sau trận chung kết solo assyrian [www.gametv.vn]

3minute 4seconds 134309 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 6 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30- 12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | Solo Assy - Trận 6 | CSĐN vs Lôi Lão Hổ | Ngày 30- 12-2017

13minute 27seconds 56989 Lượt xem
 C1T3 | 2vs2 Random | GameTV vs Liên Quân POW | Ngày 19-12-2017

C1T3 | 2vs2 Random | GameTV vs Liên Quân POW | Ngày 19-12-2017

8minute 34seconds 20759 Lượt xem
 C3T3 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

C3T3 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

12minute 40seconds 19724 Lượt xem
 AoE | Giải đấu AoE Việt Trung Online | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hỏa Hải | Ngày 13-03-2018

AoE | Giải đấu AoE Việt Trung Online | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hỏa Hải | Ngày 13-03-2018

1hours 55minute 3seconds 149152 Lượt xem
 AOE HIGHLIGHT | U98 Cân đôi trước sự ngỡ ngàng của CHIM SẺ ĐI NẮNG.

AOE HIGHLIGHT | U98 Cân đôi trước sự ngỡ ngàng của CHIM SẺ ĐI NẮNG.

8minute 11seconds 32135 Lượt xem
 Chung Kết AOE VIỆT TRUNG ONLINE Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Shen Long 29 04 2017 Trận 9

Chung Kết AOE VIỆT TRUNG ONLINE Solo Assyrian Chim Sẻ Đi Nắng vs Shen Long 29 04 2017 Trận 9

11minute 15seconds 163614 Lượt xem
 C6T1 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

C6T1 | AOE 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 06-12-2017

16minute 7seconds 27208 Lượt xem
 AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 5 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

AOE Hà Nội Open 6 | Chung Kết | 4vs4 Random - Trận 5 | GameTV vs BiBi Club | Ngày 30-12-2017

11minute 30seconds 43032 Lượt xem
 Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh ăn mừng chiến thắng | AOE Quảng Đông Open 2016

Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh ăn mừng chiến thắng | AOE Quảng Đông Open 2016

2minute 51seconds 73612 Lượt xem
 AOE Highlights - Không phải Chim Sẻ chắc không ai làm được điều này

AOE Highlights - Không phải Chim Sẻ chắc không ai làm được điều này

9minute 53seconds 184046 Lượt xem
 AOE HighLights - Chém rồ dại , Hồng Anh hủy diệt ShenLong, các bạn có cảm thấy kích thích không ạ

AOE HighLights - Chém rồ dại , Hồng Anh hủy diệt ShenLong, các bạn có cảm thấy kích thích không ạ

10minute 54seconds 18233 Lượt xem
 AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 3 - Trận 5 | 9x Công vs Tiểu Hắc Mã | Solo Assyrian

AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 3 - Trận 5 | 9x Công vs Tiểu Hắc Mã | Solo Assyrian

16minute 57seconds 15805 Lượt xem
 Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Loại Chim Sẻ vs Tiểu Vũ Ngày 05 07 2017

Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Loại Chim Sẻ vs Tiểu Vũ Ngày 05 07 2017

14minute 35seconds 35101 Lượt xem
 Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Bán Kết Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong Ngày 06 07 2017

Trận 1 AOE Việt Trung 2017 Solo Assyrian Vòng Bán Kết Chim Sẻ Đi Nắng vs ShenLong Ngày 06 07 2017

12minute 57seconds 47332 Lượt xem